تعریف دستگاه بسته بندی ذرت :

بسته بند عمودی

نوار نقاله

هاپر