دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای بهشهر – مازندران

فروش سیلاژ بسته بندی شده

تصاویری از پروژه انجام شده ساخت دستگاه بسته بندی علوفه دامی توسط شرکت آریا صنعت اسرار در بهشهر مازندران

corn silage packing 30kg vacuum vaccum ماشین بسته بندی ذرت علوفه ای 30کیلوگرمی
دستگاه بسته بندی ذرت علوفه پوست پسته پوست نرم پسته تفاله چقندر ضایعات کشاورزی

مشاهده پروژه‌های بیشتر از شرکت آریا صنعت

.