دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای گلستان – بندر ترکمن

علوفه ذرت بسته بندی شده

تصاویری از پروژه انجام شده ساخت دستگاه بسته بندی علوفه دامی توسط شرکت آریا صنعت اسرار در بندر ترکمن

ماشین بسته بندی ذرت پوست پسته corn silage vacuum packing 30kg
ماشین بسته بندی ذرت پوست پسته ساخت ایران شرکت آریا صنعت اسرار corn silage vacuum packing 30kg

مشاهده پروژه‌های بیشتر از شرکت آریا صنعت اسرار