نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی علوفه ذرت در یزد(ابر قو)