نصب و راه اندازی دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای در خرم آباد