نصب و راه اندازی دومین دستگاه بسته بندی علوفه در شهرستان خرم‌آباد