غذای کامل دام

بلوک غذای کامل دام چیست ؟

Complete livestock feed

بلوک غذای کامل دام چیست ؟

محصولی است که در آن علوفه و مواد خشبی به همراه مواد متراکم (کنسانتره) و افزودنی‌های مغذی از جمله مواد معدنی ویتامین‌ها و دیگر ریز مغزی‌ها کاملن مخلوت شده و بصورت بلوک‌های فشرده شده به ابعاد مورد نظر آماده می‌شود.

قابلیت‌های بلوک غذای کامل دام:

  1. دسترسی آزادانه حیوان به مخلوط خوراکی یکنواخت به جای تغذیه جداگانه مواد خوراکی
  2. جلوگیری از امکان جداسازی مواد خوش خوراک جیره توسط دام.
  3. سهولت در حمل و نقل، انبارداری، صرف جوی در کارگر، عدم نیاز به دستگاه فیدر
  4. عدم نیاز به تامین علوفه در طی سال و جلوگیری از ریخت و پاچ علوفه و خطاهای کارگر
  5. از بلوک‌ها می‌توان به عنوان تنها جیره غذای روزانه دام‌ها استفاده نمود
  6. تامین مواد غذای مورد نیاز دام بطور متوازن و یکنواخت و بهبود قابلیت استفاده مواد مغذی مصرفی توسط حیوان.
  7. فراهم آوردن شرایط محیطی مطلوب در شکنبه و جلوگیری از تغیرات سریع ( به ویژه ph) در محیط شکمبه و حفظ سلامتی حیوان
  8. فراهم آوردن مطلوب مواد مغذی متعادل برای جمعیت میکروبی شکمبه، پایداری عمل تخمیر و بهبود راندمان رشد باکتری‌های مفید در شکمبه
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *