علوفه بسته بندی شده

فیلم علوفه بسته بندی شده دشت ناز ساری

تصاویری از پروژه انجام شده ساخت دستگاه بسته بندی ذرت توسط شرکت آریا صنعت اسرار در دشت نازی ساری:

خط کامل دستگاه بسته بندی ذرت علوفه پوست پسته پوست نرم پسته تفاله چقندر ضایعات کشاورزی
خط کامل دستگاه بسته بندی ذرت علوفه پوست پسته پوست نرم پسته تفاله چقندر ضایعات کشاورزی
خط کامل دستگاه بسته بندی ذرت علوفه پوست پسته پوست نرم پسته تفاله چقندر ضایعات کشاورزی

 

مشاهده پروژه‌های بیشتر از آریا صنعت اسرار