پروژه دستگاه بسته بندی ذرت - آریا صنعت اسرار

پروژه دستگاه بسته بندی ذرت

فیلم پروژه دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای دام– پروژه قلعه جنوب کرمان – اجرا شده توسط شرکت آریا صنعت اسرار (آصا صنعت)

شرکت آریا صنعت اسرار در زمینه طراحی و ساخت انواع دستگاه بسته بندی، مانند دستگاه بسته بندی ذرت، دستگاه بسته بندی پوست پسته، دستگاه ضد تگرگ فعالیت می‌کند.

پروژه انجام شده ساخت دستگاه بسته بندی ذرت علوفه توسط شرکت آریا صنعت اسرار در قلعه گنج جنوب کرمان

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای - آریا صنعت اسرار
دستگاه بسته بندی ذرت - آریا صنعت اسرار
دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای - آریا صنعت اسرار
بسته بندی ذرت علوفه ای - آریا صنعت اسرار
دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای - آریا صنعت اسرار

.