دستگاه بیلر سیلو

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه

مشاهده پروژه انجام شده در مهاباد توسط شرکت آریا صنعت اسرار