نصب و راه اندازی دستگاه دوم بسته بندی علوفه در مشهد